RASHMIDEVA

Back

DE FUUT .

Drie jaar heb ik het wel en wee van de Fuut proberen vast te leggen. Je ziet hier foto momenten van:
- het nestbouwen en nest verliezen (ingepikt door een Waterhoen). Foto's van de paring, de eieren en de jongen.
- het leed van en te hoge waterstand waardoor de eieren onderkoeld bleven -en het nest reddeloos werd achter gelaten.
- van de spetterende bad momenten -om  verlost te worden van al dat gespuis tussen de veren.
- van het uit eten gaan.

NB:  DE COLLECTIE ZAL IN 2023 WORDEN GECOMPLEMENTEERD.

 

woensdag 17 juni 2020

Ontwerp Rashmideva   
Copyright  Rashmideva Veldhuizen 2018-2019